این خانم به عنوان زیباترین و "سکسی ترین زن جهان" در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد + (تصاویر)

Comments