مردی که مدعی است بزرگترین آلت را در جهان دارد + عکس

مجله « مگ یاد» در گزارشی که تهیه کرده است به ادعای یک مرد ۴۷ ساله نیویورکی به نام Jonah Falcon می پردازد که معتقد است با آلت ۳۴ سانتیمتری اش، رکورددار واقعی این مقام است.
 
 https://www.magyad.com/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/
 https://www.magyad.com/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/
 https://www.magyad.com/%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/

Comments